TV is the chewing gum for the eyes

2012-04-03 19:01

Projekt "Telewizja jest gumą do żucia dla oczu" dotyczy wpływu telewizji na nasze życie, wskazuje zalety, ale i zagrożenia, wynikające z nadmiernej ilości czasu spędzonego przed ekranem, proponuje bardziej aktywne, „zamienne”, formy spędzania czasu wolnego.

Zadania wynikające z projektu będziemy realizować razem z uczniami ze Słowacji, tym razem naszym partnerem jest Základná škola Zeleneč,  o której można więcej dowiedzieć się ze strony: https://zszelenec.edupage.org/

Wspólnie zastanowimy się, ile czasu zabiera oglądanie telewizji, dowiemy się jak wybrać program odpowiedni do wieku i zgodny z zainteresowaniami, nauczymy się dostrzegać funkcje i walory estetyczne programów telewizyjnych.

Chcemy, by uczniowie umieli zrezygnować ze zbędnych programów, dostrzegając zagrożenia związane z bezkrytycznym korzystaniem z telewizji, by potrafili spędzać czas wolny aktywnie, w gronie rodziny i przyjaciół.

certyfikat TV.pdf (79,4 kB)

 

Tu zobaczyć można efekty naszej wspólnej pracy, a także umieścić swój komentarz:

https://tv-chewinggum.blogspot.com/

A tu krótki filmik o naszych działaniach:

youtu.be/_gVZIcXPOrw

 

Projekt otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości. Jest ona przyznawana wybitnym projektom i wskazuje na osiągnięcie określonego i krajowego i europejskiego standardu.

 

krajowa odznaka jakości.pdf (162,8 kB)

 

europejska odznaka jakości.pdf (181565) 

 

 

 

—————

Powrót