Comenius

Program Comenius jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” ustanowionego przez Wspólnotę Europejską w 2007 roku. Jego zadaniem jest między innymi promowanie współpracy i mobilności oraz uwypuklanie wymiaru europejskiego w edukacji.

Program skierowany jest do wszystkich zaangażowanych w edukację szkolną, zwłaszcza do uczniów i nauczycieli, ale także do władz lokalnych, przedstawicieli rodziców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, instytucji kształcących nauczycieli oraz do uniwersytetów.

Ma wyznaczone dwa cele szczegółowe:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
  • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
  • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjnych treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
  • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Dzięki programowi można poznać rówieśników i kolegów oraz koleżanki z całej Europy, założyć długotrwałe partnerstwa, w których - poprzez wspólną pracę nad realizacją tych samych celów - promuje się wzajemne zrozumienie dla odmiennych kultur i wartości.

Program Comenius wspiera także na szerszą skalę europejską współpracę organizacji, których celem jest rozwijanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz innowacji w edukacji szkolnej.

 


Wizyta przygotowawcza

 

W dniach 16-20 października 2011 roku dzięki wsparciu finansowemu ze strony Komisji Europejskiej wzięłam udział w wizycie przygotowawczej w szkole partnerskiej- Agrupamento de Escolas de Castro Marim / EB 2,3 Castro Marim w Portugalii. Miejscowość ta leży w dystrykcie Faro, w regionie Algarve.

Celem spotkania było dopracowanie szczegółów dotyczących projektu zatytułowanego: „My favourite book on the stage during European school theatre festival”.

Koordynatorem projektu ze strony portugalskiej jest nauczyciel języka ojczystego i bibliotekarz- Pedro Tavares. Prowadzi on szkolny teatr „TeaTroTeca”, który skupia sporą grupę młodych aktorów.

Dyrekcja i nauczyciele szkoły w Castro Marim z entuzjazmem podchodzą do zadań związanych z realizacją projektu, a młodzież z niecierpliwością oczekuje na wizyty w krajach partnerskich.

 

Zapraszam do obejrzenia strony naszych partnerów z Portugalii.

biblioblogmanias.blogspot.com/


Photo Gallery: Comenius preparatory visit

/album/photo-gallery-comenius/szko%c5%82a%20w%20castro%20marim-jpg/
/album/photo-gallery-comenius/uczniowe-z-castro-marim-jpg/
/album/photo-gallery-comenius/lekcja%20portugalskiego%20w%20najm%c5%82odszej%20klasie-jpg/
/album/photo-gallery-comenius/na-lekcji-informatyki-jpg/
/album/photo-gallery-comenius/w-bibliotece-jpg/
/album/photo-gallery-comenius/czytanie%20listow%20od%20polskich%20kolegow%20i%20kole%c5%bcanek-jpg/
/album/photo-gallery-comenius/grupa-teatralna-na-scenie-jpg/
/album/photo-gallery-comenius/oficjalne%20spotkanie%20z%20w%c5%82adzami%20gminy-jpg/

—————


Partnerskie projekty szkół

Nasz projekt zatytułowany: “The books on the stage during the European school theatre festiwal” / „Książki na scenie podczas europejskiego festiwalu teatrów szkolnych” jest rezultatem wizyty przygotowawczej odbytej w ramach programu Comenius.

Ma on zachęcać dzieci i młodzież szkół z 4 krajów Europy (Polska, Portugalia, Chorwacja, Włochy) do czytania książek. Promuje czytanie jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu i służy rozwojowi edukacji międzykulturowej.

 

Partnerskie szkoły w tym projekcie to:

Agrupamento de Escolas de Castro Marim,  Portugalia

Istituto Comprensivo "P.Pio da Pietrelcina", Pisticci , Włochy

Na liście rezerwowej pozostała szkoła:

Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica, Chorwacja

Czas realizacji projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół wynosi 2 lata,  jest to sierpień 2012 - lipiec 2014.

Kwota dofinansowania projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest kwotą ryczałtową przeznaczoną na działania lokalne oraz na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych).

Partnerstwo Comenius będzie dla naszej szkoły cennym doświadczeniem i przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Jesteśmy w bazie EST: https://llp.est.org.pl

 

Nasza strona internetowa

Zapraszamy na naszą wspólną stronę internetową. Znajdują się tu szczegółowe informacje o projekcie, liczne zdjęcia z wizyty szkół parterskich (zakładka: project activities), scenariusze, link do naszej książki.

https://books-and-stage.webnode.com/

 

Rezulat naszej pracy: film na podstawie książki Pawła Beręsewicza pt. "Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek"

https://youtu.be/GBt4DLoeJ3Q


Plan wizyty szkół partnerskich w Polsce

plan wizyty w Polsce.pdf

 


GRUPA PROJEKTOWA (prawie w całości)

Terminy wizyt:

Polska - maj 2013 r.

Portugalia - październik 2013 r.

Włochy - maj 2014 r.

Kryteria wyboru uczniów do międzynarodowego projektu:

Przynależność do tzw. grupy projektowej.

 Zaangażowanie w działania projektowe.

 Wysoka frekwencja na spotkaniach projektowych.

 Aktywny udział w pracach projektowych.

 Znajomość języka angielskiego.

 Ocena z zachowania, opinia wychowawcy klasy.

 Udział w konkursach w ramach projektu organizowanych przez szkołę.

 Pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe.

 Gotowość przyjęcia gości ze szkół partnerskich.

W przypadku zbyt dużej ilości chętnych odbędzie się losowanie.

 

Media o nas

O naszych działaniach napisał:

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" Numer 39 (1185) z dnia 28 września 2012 r.

 

 "Tomaszowski Informator Tygodniowy" Numer 6 (1177) z dnia 8 lutego 2013 r.

 

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" Numer 21 (1192) z 24 maja 2013r.

tomaszow-tit.pl/artykul,Miedzynarodowe_dzia%C5%82ania_w_Smardzewicach,14484.html

 

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" Numer 43 (1214) z 25 października 2013 r.

 

 

Biuletyn Informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki - 1/1 - grudzień 2013

O projekcie Comenius na stronie 13.

 

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" Numer 20 (1243) z 16 maja 2014 r.


Sprawozdania z wizyty

2014-06-14 22:13

Noc Comeniusa

Noc z 13 na 14 czerwca 2014 r. grupa projektowa spędziła w szkole, realizując zajęcia pod hasłem „Noc Comeniusa”. Celem spotkania było upowszechnianie rezultatów osiągniętych w ramach pracy na projektem pod tytułem „Książki na scenie podczas europejskiego festiwalu teatrów szkolnych” Zaproszeni...

—————

2014-05-11 13:47

Włochy - trzecie spotkanie szkół partnerskich

W dniach 4 – 10 maja 2014 r. 12 uczniów i 5 nauczycieli  naszej szkoły wybrało się z rewizytą do Włoch. Szkoła partnerska położona jest na samym południu kraju w urokliwej miejscowości Pisticci nad Morzem Jońskim. Główny cel spotkania to naturalnie wystawienie na scenie sztuk przygotowanych na...

—————

2013-10-19 21:13

Portugalia - drugie spotkanie szkół partnerskich

W dniach 12-18 października 2013 r. 12 uczniów i 3 nauczycieli  naszej szkoły wybrało się z rewizytą do Portugalii. Głównym celem spotkania było oczywiście wystawienie na scenie sztuk przygotowanych na podstawie ulubionych książek napisanych przez rodzimych twórców. Tym razem nasi uczniowie...

—————

2013-05-25 12:39

Polska - pierwsze spotkanie szkół partnerskich

W dniach 12-18 maja 2013 r. gościliśmy w naszej szkole grupę 23 uczniów i 9 nauczycieli z Portugalii i Włoch. Głównym celem spotkania było wystawienie na scenie sztuk przygotowanych na podstawie ulubionych książek napisanych przez rodzimych twórców. Nasi goście przygotowali interesujące spektakle...

—————