PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
JĘZYK POLSKI

opracowany na podstawie programu nauczania języka polskiego

w klasach IV-VIIII szkoły podstawowej 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA .pdf