Wycieczki

    

Wycieczki szkolne wnoszą do procesu nauczania różne wartości dydaktyczno-wychowawcze.

Uczestniczący w nich uczniowie przyswajają sobie i zapamiętują prezentowany materiał, mogą skonfrontować, informacje podręcznikowe z rzeczywistością. Dużym walorem wycieczek jest bezpośredni kontakt z przyrodą. Uczniowie uczą się przestrzegania regulaminu, wywiązywania z podjętych zadań, zdobywania umiejętności bezpośredniej obserwacji, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wnioskowania. Zacieśniają się więzy koleżeńskie.

Wyprawy pozaszkolne przyczyniają się niewątpliwie do rozwijania aktywności poznawczej nie tylko w trakcie ich trwania, ale i po zakończeniu.

  


 


Nasze wycieczki

ZIELONA SZKOŁA W BESKIDACH

ZIELONA SZKOŁA W BESKIDACH
W dniach 15-17 czerwca 2016 r. odbyła się zielona szkoła w Beskidzie Śląskim. Korzystając z okazji, odwiedziliśmy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, by dowiedzieć się, jak powstawały nasze ulubione bajki. Wędrowaliśmy po górach, szukaliśmy źródeł Wisły, oglądaliśmy wnętrze góralskiej chaty...

—————

ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM

ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM
W dniach 16-19 czerwca 2015 r. wzięliśmy udział w zielonej szkole nad morzem. Punkt noclegowy znajdował się w Jastrzębiej Górze. Po drodze zwiedziliśmy Toruń i Muzeum Piernika, gdzie włąsnoręcznie piekliśmy te pyszne ciasteczka. Każdy uczestnik zakupił kartki, by wysłać je do rodziny. Następnego...

—————

POSZUKIWANIE SKARBU

POSZUKIWANIE SKARBU
Uczniowie klasy szóstej z wychowawcą 13 marca 2014 r. wzięli udział w niecodziennych zajęciach w tomaszowskim muzeum pod nazwą „Muzealne Podchody – Poszukiwanie SKARBU”. Gra polegała na poruszaniu się po muzeum zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie zadań, rozwiązywaniu łamigłówek...

—————

Z WIZYTĄ U KRÓLA

Z WIZYTĄ U KRÓLA
7 listopada 2013 r. gościliśmy w Zamku Królewskim w Warszawie. Obejrzeliśmy tam inscenizację najbardziej znanych bajek Ignacego Krasickiego w konwencji XVIII-wiecznego teatru. Uczniowie klasy V wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Bajki”, podczas której poznali utwory Ezopa, Jeana de La...

—————

ZIELONA SZKOŁA NA ROZTOCZU

ZIELONA SZKOŁA NA ROZTOCZU
W dniach 5-7 czerwca 2013 r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zielonej szkole na Roztoczu. Po drodze zwiedzali również Sandomierz, Krzemionki Opatowskie i Oblęgorek. Roztoczański Park Narodowy był jednak głównym punktem programu. Mieliśmy dużo szczęścia i zobaczyliśmy dziko żyjącego konika...

—————

STUDIO TVP I SALA KONGRESOWA

STUDIO TVP I SALA KONGRESOWA
20 grudnia 2012r.  klasy IV-VI wzięły udział w wycieczce do Warszawy. Tym razem naszym celem było studio TVP i Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie obejrzeliśmy koncert „Fantazja 2000”. Program wycieczki w TVP obejmował wizytę w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach...

—————

ZIELONA SZKOŁA W KOTLINIE KŁODZKIEJ

ZIELONA SZKOŁA W KOTLINIE KŁODZKIEJ
W dniach 28.05 - 01.06.2012 r.  pod opieką pań: Marzeny Zrobek (kierownik wycieczki), Katarzyny Nowakowskiej, Katarzyny Wosińskiej i Alicji Zwolak-Plichty uczestniczyliśmy w zielonej szkole w Kotlinie Kłodzkiej. Ten niezwykły region naszego kraju okazał się bardzo atrakcyjnym miejscem. W...

—————

Z WIZYTĄ W TEATRZE ROMA I W SEJMIE

8 lutego 2012 r. podczas ferii zimowych odbyła się wycieczka do Warszawy. Wójt Gminy Tomaszów Maz. był sponsorem przejazdu. Tym razem czekała na uczniów wizyta w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie obejrzeliśmy spektakl „Aladyn”- opowieść o przyjaźni i zaufaniu, a wreszcie o prawdziwej miłości,...

—————

WARSZTATY ARTYSTYCZNE W TEATRZE WELKIM

Nierzadko mamy okazję znaleźć się za kulisami teatru, by zobaczyć jak wygląda praca przy przygotowaniu spektaklu. Dlatego też oferta Teatru Wielkiego w Łodzi dotycząca warsztatów artystycznych wydała mi się bardzo interesująca. Odbywają się one raz w miesiącu w godzinach 09:00 - 13:45. Moje...

—————

SEKRETY RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

17 grudnia 2011 r. uczniowie klas V –VI pod opieką pań Alicji Zwolak-Plichty, Marzeny Zrobek i Iwony Białeckiej wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Tym razem naszym celem było Polskie Radio i Centrum Nauki „Kopernik”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od gmachu Polskiego Radia. Zapoznaliśmy się z...

—————


Galeria zdjęć: Wycieczki

/album/photo-gallery-wycieczki/lekcja-w-muzeum-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/w-muzeum-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/przed%20redakcj%c4%85%20tit-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/zielona%20szko%c5%82a-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/na%20po%c5%82oninie%20wetli%c5%84skiej-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/na-gorskim-szlaku-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/przed-zamkiem-w-lesku-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/w%20drodze%20do%20nadle%c5%9bnictwa-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/sadzimy-las-jpg/
/album/photo-gallery-wycieczki/ognisko-jpg/

—————


ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE/ZIELONEJ SZKOLE*

 

 

My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………................…….

imię i nazwisko dziecka                                                    klasa

 

w wycieczce/zielonej szkole* w .............................………………………………………….,

miejsce

która odbędzie się dnia ………………………………………………………………….................………

Zobowiązujemy się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze między domem a miejscem zbiórki oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

Bierzemy odpowiedzialność finansową za spowodowane przez nasze dziecko szkody

materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki/zielonej szkoły*.

Wyrażamy zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 

 

…………………………………………………………………………………………….................….

data i miejsce      czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

* niepotrzebne skreślić