Porady logopedy

 

O CZYM  RODZICE WIEDZIEĆ POWINNI:

 

Powstawanie poszczególnych głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

 WIEK DZIECKA

 ARTYKULACJA GŁOSEK

Pierwsze miesiące życia

głużenie - powstają przypadkowe dźwięki 

ok. 6 miesiąca życia

gaworzenie - powstawanie usłyszanych sylab 

1 - 2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba,
dziecko wymawia samogłoski: a, o, u, i, y, e
oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n

2 - 3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski: ę, ą
i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz

4 - 5 rok życia

pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż, r

5 - 6 rok życia

utrwalają się głoski: sz, ż, cz, dż, r

7 rok życia

opanowana jest technika mówienia

 

  O głosce „r”

Nie wymagajmy od trzylatków i czterolatków wymowy głoski „r”. Nasze dziecko ma prawo mówić na rower „jowej” lub „lowel”. Nie jest to wada wymowy, w tym wieku wymawianie „j” lub „l” zamiast „r” jest normalne.

Prawidłowo brzmiące „r” może pojawić się nawet około 7 roku życia!

Jeśli natomiast zamiast „r” usłyszymy gardłowy dźwięk albo zauważymy, że przy jej wymawianiu dziecko wsuwa język między zęby, to jest to nieprawidłowość. W tym wypadku trzeba jak najszybciej zasięgnąć porady logopedy.

 

 O trudnych spółgłoskach

Nie wymagajmy od trzylatków i  czterolatków prawidłowej wymowy głosek „sz”, „ż”, „cz”, „dż”.

Głoski te pojawiają się równie późno jak „r”. Mogą powstać około 5, 6 roku życia.

Na przykład trzylatek i  czterolatek ma prawo „żabę” nazwać „zabą” lub „ziabą”.Jeśli natomiast zauważymy, że dziecko przy wymawianiu tych głosek wsuwa język między zęby, to koniecznie zasięgnijmy porady logopedy, bowiem nawyk ten będzie się utrwalał i stanie się trudny do usunięcia, a nie skorygowany pozostanie na całe życie.

 

  O jąkaniu

We wczesnym dzieciństwie (między drugim, a trzecim rokiem życia, a czasami też u sześciolatków) może pojawić się tzw. jąkanie rozwojowe (lekkie zacinanie się, powtarzanie sylab). Niemal wszystkie dzieci z niego wyrastają,

Przy nieodpowiednim podejściu ze strony opiekunów, rozwojowa dolegliwość może przerodzić się w typowe jąkanie.  Rozmawiajmy z dzieckiem w wolnym tempie, nie zadawajmy zbyt wielu pytań naraz, nie przerywajmy wypowiedzi dziecka. Jeśli coś nas niepokoi w tym temacie, porozmawiajmy z logopedą.

 

O poprawnym mówieniu przez rodziców

Mówcie do dziecka w sposób poprawny, powoli i wyraźnie. Unikajcie sztucznego spieszczania  i używania tzw. języka dziecinnego.  To dzieci uczą się mowy od rodziców,  a nie odwrotnie.